tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praca dyplomowa Pedagogika

Praca dyplomowa Pedagogika

Praca dyplomowa

Zasady dyplomowania
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 95/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2023 r. wprowadzającego zasady dyplomowania student ma obowiązek do dnia 10 czerwca 2024 r. złożyć w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej wraz z pisemną akceptacją promotora oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy ( w formie PDF oraz DOC lub DOCX) oraz wypełnioną i podpisaną zgodęna procedurę antyplagiatową (patrz dokumenty do pobrania)

Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie bezpośredniego kontaktu studenta i Komisji Egzaminacyjnej na terenie Uczelni .
 Termin obrony oraz skład Komisji Egzaminacyjnej>>>

Zasady dyplomowania>>>

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową
 

Egzamin Dyplomowy


WAŻNE!!!
Po złożeniu pracy dyplomowej i dopełnieniu wszystkich formalności każdy student zostanie poinformowany przez dziekanat o godzinie swojego egzaminu dyplomowego.Pytania na egzamin dyplomowy 2021- Resocjalizacja z kryminologią